Kontakty

Prevádzkovateľom obchodu je BOSNAR s.r.o. (Výpis z ORSR tu).

Mobil: 0940 624 445 (Prac. dni do 16,00 h., Pia do 11,30 h.)
Email: info@nakupim.sk

Fakturačné údaje:

BOSNAR s.r.o.
Ulica Sama Chalupku 2613/28
927 01 Šaľa
IČO: 50259881
DIČ: 2120262001
IČ DPH: SK2120262001
Sme platcami DPH

Zápis na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.37607/T

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK3309000000005112412539
SWIFT: GIBASKBX

Poštová adresa:

BOSNAR s.r.o.
Kráľovská 796/43, areál EN Park
927 01 Šaľa

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001 alebo 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk