Ekologické obaly

Obaly, ktoré šetria životné prostredie

V prírode rozložiteľné obaly, recyklované obaly, obaly sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov.